bakg

  • 476624 Etsning
    Hasse Lindroth (f. 1938), Prästgatan, 42/100, moti..//
  • 576757 Ikon
    Ryssland, 1900-tal, Den heliga Katarina och präst,..//
  • 563884 Ikon
    Ryssland, 1900-tal, Den heliga Katarina och präst,..//