bakg

  • 477873 Tusch
    Harald Wiberg (1908-1986), Skallerorm & fågel, mot..//
  • 566946 Tusch
    Harald Wiberg (1908-1986), Sverige. Björn. Signera..//