bakg

 • 495002 Fat
  2 st, Wilhelm Kåge (1889-1960), Argenta, Gustavsbe..//
 • 594283 Fat
  2 st, Wilhelm Kåge (1889-1960), Sverige. Argenta, ..//
 • 510350 Fat
  2 st. Argenta, Gustavsberg, diameter: 10 - 15
 • 623821 Fat
  2 st. Wilhelm Kåge (1889-1960), Sverige. Argenta, ..//
 • 574542 Fat
  3 delar, Argenta, Wilhelm Kåge (1889-1960), Sverig..//
 • 499373 Fat
  4+ 6 st, Wilhelm Kåge (1889-1960), Argenta, Gustav..//
 • 508993 Fat
  Argenta, med silverinläggning, M/S Kungsholm, läng..//
 • 576249 Fat
  Argenta, Wilhelm Kåge (1889-1960), Sverige. Gustav..//
 • 485363 Fat
  Wilhelm Kåge (1889-1960), Argenta, Gustavsberg, di..//
 • 489236 Fat
  Wilhelm Kåge (1889-1960), Argenta, Gustavsberg, di..//
 • 515871 Fat
  Wilhelm Kåge (1889-1960), Argenta, Gustavsberg, st..//
 • 512836 Fat
  Wilhelm Kåge (1889-1960), Argenta, Gustavsberg, st..//
 • 487598 Fat
  Wilhelm Kåge (1889-1960), Argenta, Gustavsberg, st..//
 • 497126 Fat
  Wilhelm Kåge (1889-1960), Argenta, Gustavsberg, st..//
 • 497345 Fat
  Wilhelm Kåge (1889-1960), Argenta, Gustavsberg, st..//
 • 503566 Fat
  Wilhelm Kåge (1889-1960), Argenta, Gustavsberg, st..//
 • 525985 Fat
  Wilhelm Kåge (1889-1960), Sverige. Argenta, Gustav..//
 • 526193 Fat
  Wilhelm Kåge (1889-1960), Sverige. Argenta, Gustav..//
 • 549990 Fat
  Wilhelm Kåge (1889-1960), Sverige. Argenta, Gustav..//
 • 601605 Fat
  Wilhelm Kåge (1889-1960), Sverige. Argenta, Gustav..//
 • 599676 Fat
  Wilhelm Kåge (1889-1960), Sverige. Argenta, Gustav..//
 • 571456 Fat
  Wilhelm Kåge (1889-1960), Sverige. Argenta, Gustav..//
 • 541052 Fat
  Wilhelm Kåge (1889-1960), Sverige. Argenta, Gustav..//
 • 621418 Fat
  Wilhelm Kåge (1889-1960), Sverige. Argenta, Gustav..//
 • 598615 Fat
  Wilhelm Kåge (1889-1960), Sverige. Argenta, Gustav..//
 • 603936 Fat
  Wilhelm Kåge (1889-1960), Sverige. Argenta, Gustav..//
 • 588213 Fat
  Wilhelm Kåge (1889-1960), Sverige. Argenta, Gustav..//
 • 582166 Fat
  Wilhelm Kåge (1889-1960), Sverige. Argenta, Gustav..//
 • 551432 Fat
  Wilhelm Kåge (1889-1960), Sverige. Argenta, Gustav..//
 • 560700 Fat
  Wilhelm Kåge (1889-1960), Sverige. Argenta, Gustav..//
 • 615555 Fat
  Wilhelm Kåge (1889-1960), Sverige. Argenta, Gustav..//
 • 614453 Fat
  Wilhelm Kåge (1889-1960), Sverige. Argenta, Gustav..//
 • 588796 Fat
  Wilhelm Kåge (1889-1960), Sverige. Argenta, Gustav..//
 • 599662 Fat
  Wilhelm Kåge (1889-1960), Sverige. Argenta, Gustav..//
 • 579770 Fat
  Wilhelm Kåge (1889-1960), Sverige. Argenta, Gustav..//
 • 622157 Fat
  Wilhelm Kåge (1889-1960), Sverige. Argenta, Gustav..//
 • 571699 Fat
  Wilhelm Kåge (1889-1960), Sverige. Argenta, Gustav..//
 • 563788 Fat
  Wilhelm Kåge (1889-1960), Sverige. Argenta, Gustav..//
 • 473563 Fat
  Wilhelm Kåge, Argenta, Gustavsberg, stengods, grön..//
 • 461635 Fat
  Wilhelm Kåge, Argenta, Gustavsberg, stengods, grön..//
 • 469700 Fat
  Wilhelm Kåge, Argenta, Gustavsberg, stengods, grön..//
 • 462023 Fat
  Wilhelm Kåge, Argenta, Gustavsberg, stengods, grön..//
 • 540644 Skål
  Argenta + figurin Lisa Larson + vas Percy. Höjd: 4..//
 • 527069 Skål
  Gustavsberg, Argenta, Wilhelm Kåge (1889-1960), Sv..//
 • 557393 Skål
  med lock, Wilhelm Kåge (1889-1960), Sverige. Argen..//
 • 546982 Skål
  på fötter, Wilhelm Kåge (1889-1960), Sverige. Arge..//
 • 479248 Skål
  Wilhelm Kåge (1889-1960), Argenta, Gustavsberg, di..//
 • 473352 Skål
  Wilhelm Kåge (1889-1960), Argenta, Gustavsberg, st..//