bakg

  • 577084 Dosa
    + vas, 2 delar, Rörstrand Algot Eriksson & Kunglig..//
  • 521835 Fat
    + 2 vaser, Royal Copenhagen, längd: 23 cm, höjd: 7..//
  • 493690 Fat
    + figurin, Royal Copenhagen, Bing & Grøndahl, höjd..//