Denna webbplats använder cookies. Vi använder egna cookies och cookies från tredje part för bästa upplevelse, optimering av innehållet och allmän statistik. Genom att klicka på ‘Acceptera alla’ accepterar du att cookies används på detta sätt. Läs mer.

Här blir jag kund


Förnamn
Efternamn
Företag
Gata
Postnummer
Ort
Land
Mobil
E-post
Personnummer: ÅÅMMDD-NNNN


PERSONUPPGIFTSPOLICY
När du registrerar dig som kund eller på annat sätt använder våra tjänster lagrar och hanterar vi personuppgifter om dig.

Personuppgifter som hanteras är namn- och adressuppgifter,
personnummer samt e-post och vid behov bankuppgifter.
Uppgifterna används för att kunna tillhandahålla våra tjänster till dig eller fullgöra våra skyldigheter enligt lag.

Vi arbetar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet och utgångspunkten är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller marknadsföring, uppföljning och information samt kund- och marknadsanalyser. Du kan när som helst avregistrera dig från sådan kommunikation.

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig.

Genom att vända dig till oss kan du när som helst begära ut de uppgifter vi lagrat om dig.

Ansvarig för behandlingen är Auktionshuset Metropol AB,
Sveavägen 116, 113 50 Stockholm, telefon: 08-6734880 eller mail personuppgifter (at) metropol.se
Ladda ner broschyr