bakg

  • 610780 Hatt
    i ask, längd: 32 cm, djup: 28 cm, höjd: 15 cm
  • 555659 Hatt
    Mexico, silver, ej stämplad. Diameter: 25 cm. Vikt..//
  • 554894 Hatt
    Philip Treacy, Andy Warhol (1928-1987), USA. Med t..//