bakg

  • 469921 Ask
    Sven Jonson (1902-1981), Facett, Gustavsberg, läng..//
  • 512017 Ask
    Wilhelm Kåge (1889-1960), Gustavsberg, 9,5x7
  • 549750 Ask
    Wilhelm Kåge (1889-1960), Sverige. Argenta, Gustav..//