Följerätt

På många konstverk och vissa brukskonstverk utgår enligt lag en avgift för Följerätt.

Om du köper ett konstverk för 2 500 kronor (gränsvärdet år 2022) eller mer har upphovspersonen rätt till en liten del av försäljningspriset. Detta kallas Följerätt eller Droit de suite.

Syftet med följerätten är att stärka bildkonstnärernas ekonomi genom att ge dem rätt till en del av det ekonomiska utbyte som handeln med deras verk skapar.

Om konstnären är död går pengarna till dennes arvingar (rättighetshavaren). Rätten gäller under konstnärens livstid och därefter i ytterligare 70 år.

Auktionsposter som berörs av följerätten är märkta med (F) och om det klubbade priset överstiger 2 500 kr på dessa tillkommer det 5% i följerättsavgift. Är priset lägre än 2 500 kr aktiveras inte avgiften.

Följerätt gäller originalkonstverk som har utförts av konstnären själv eller exemplar av konstverk som har framställts i ett begränsat antal av konstnären själv eller med dennes tillstånd. Det kan vara målningar, collage, litografier,
teckningar, skulpturer, keramisk konst, glaskonst, fotografiska verk, smycken och brukskonst med mera.

Fråga oss om det är något kring följerätten du känner dig osäker på eller läs mer på bildupphovsratt.se
Ladda ner broschyr